ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 31ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ -ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:118/30-1-2002


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.ΤΑ. ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 31ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ.
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:106/30-1-2002