ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Επικοινωνία
Νομαρχιακά παραρτήματα Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι - Αποφάσεις του Δ.Σ.
Ποιοί ασφαλίζονται στο Τ.Y.Δ.Κ.Υ.
Δικαιολογητικά για την εγγραφή των ασφαλισμένων
Αίτηση έκδοσης ασφαλιστικού βιβλιαρίου
Δικαιολογητικά για τη διαγραφή των ασφαλισμένων
Κρατήσεις για το Ταμείο
Παροχές στους ασφαλισμένους
Χρήσιμες πληροφορίες
Τιμοκατάλογος οπτικών (Απόφαση 255/93 του Δ.Σ. του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.).
Κανονισμός Παροχών Ασθενείας του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 22/22-1-1993
Υπουργικές Αποφάσεις - Φ.Ε.Κ. για το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
Aνακαθορισμός του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 16919/29-1-2000
Aνακαθορισμός του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 330/20-3-2006
Ορισμός των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.).
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 387/4-9-2007
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες για κατέβασμα και εκτύπωση. Ισχύουν μονο αν αποσταλούν με fax.