Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
ΚΑΡΟΛΟΥ 24 - 104 37- ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 5229 512 - FAX: 210 5247 633

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Γ. ΨΥΛΛΑ 2 - 105 57- ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 213 1616 900 - FAX: 210 3246 165

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ 12 - 151 23 - ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210 6871 706 - FAX: 210 6871 769

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15 - 1Ο5 57 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3275 000 - FAX: 210 3275 043

Ο.Γ.Α.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30 - 101 70 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3322 100 - FAX: 210 3841 214

ΕΛ.Γ.Α.
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 45 - 115 10 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 7490 400 - FAX: 210 7490 282

Α.Σ.Ε.Π.
ΠΟΥΛΙΟΥ 6 - 115 10- ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 213 1319 100 - FAX: 213 1319 187

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-77 - 104 36 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 5214 600 - FAX: 210 5214 666

 

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 60 - 117 42 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 213 2158 800 - FAX: 213 2158 809

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΧΑΛΚΟΝΔΥΛΗ 17 - 104 32 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 213 1306 600 - 210 1306 800

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Δ.Ε.)
Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 8 - 106 78 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 213 2147 500 - FAX: 210 3820 807

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
ΛΙΟΣΙΩΝ 143 & ΘΕΙΡΣΙΟΥ 6 - 104 45 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 8200 100 - FAX: 210 8200 222

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ι.Τ.Α.)
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-10 - 106 79 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3250 300 - FAX: 210 3250 307

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ-Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 4 & ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ - 105 55 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3310 080 - FAX: 210 3310 083

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.)
ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α - 106 81 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3327 710 - FAX: 210 3304 452