ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 94, ΠΑΡ.8 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ Ν.4461/2017 ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ, ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΠΕΡ. ΑΑ (ΜΙΣΘΩΤΟΙ) ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ, ΕΚΤΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΠΕΡ. ΒΒ (ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ) ΤΗΣ ΠΕΡ.Α ΤΗΣ ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 ΤΟΥ Ν.4387/2016.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ80020/οικ.26004/Δ15.403/26-9-2017
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36, ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν.4387/2016, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν.4186/2013.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ80000/οικ.40461/1743/19-9-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (33) ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΠΕΡΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Σ78/15/19-9-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ.1500/οικ.1681/119/19-9-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4387/2016 (ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡ.2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/2004 ΚΑΙ 987/2009 ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Κ.Α.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ.60000/18191/976/19-9-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (32) ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΕ.Π.Α.»
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:Σ70/15/21-8-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 96 ΤΟΥ Ν.4461/2017.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ80020/34576/Δ15.537/7-8-2017
«ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.).»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2562/25-7-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (31) ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ, ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν.4387/2016, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Δ.ΑΣΦ.676/1037783/24-7-2017
"ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:646/23-7-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (30) ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4469/2017 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Γ36/02/396/21-7-2017
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.:26083/887/7-6-2016 (Β΄ 1605) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2379/12-7-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (29) ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ, ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν.4387/2016, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Δ.ΑΣΦ.558/30-6-2017
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ80000/οικ.28838/1235/27-6-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (28) ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ τ. Ε.Τ.Α.Α.-ΤΟΜΕΑ Τ.Α.Ν.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Δ.ΕΙΣΦ.Μ./160/20-6-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017, ΥΠΕΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4354/2015 (ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ).»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ80020/45578/Δ15.780/16-6-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Ο.Γ.Α., ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4387/2016.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ.10043/οικ.27751/824/16-6-2017
«ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.5Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42 ΤΟΥ Ν.4052/2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 96 ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ21250/οικ.7262/Δ15.110/16-6-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (27) ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 17, ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 36, ΠΑΡ.1, 2, 6 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ Ν.4387/2016.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Δ.ΕΙΣΦ.Μ./144/15-6-2017
«ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.:Φ.80000/οικ.21628/936/17-5-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. 1721/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/18-5-2017.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1912/1-6-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ.10043/19893/606/30-5-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν.4387/2016, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ.80000/οικ.Δ13/22702/966/30-5-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (24) ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Σ61/2/22-5-2017
«ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1721/18-5-2017
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.20680/814/15-5-2017
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Ο.Γ.Α., ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ.10034/18282/566/20-4-2017
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 31-5-2016."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Σ48/34/13-4-2017
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ.80000/οικ.7789/343/11-4-2017
«ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΣΤΑΤ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.15726/605/5-4-2017
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.2Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.4387/2016. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:2/24112/ΔΕΠ/31-3-2017
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 95 ΤΟΥ Ν.4461/2017.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ.40021/οικ.15545/668/31-3-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ Ν.4387/2016.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ.10043/οικ.14224/430/31-3-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (17) ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Π.Υ.).»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:57/28-3-2017
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36, ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ.10043/οικ.14226/431/24-3-2017
'ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Τ01/652/6/16-3-2017
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (15) ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΠΟ 1-1-2017 ΕΩΣ 1-1-2020 ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 ΤΟΥ Ν.4387/2016."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:43/16-3-2017
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (14) ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Σ48/24/15-3-2017
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (13) ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΠΕΣ ΚΕ.Π.Α."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Σ70/6/9-3-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (11) ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ-ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΝ Ο.Α.Ε.Ε.-Ε.Τ.Α.Α.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΙΣΦΜΜ/174/350794/7-3-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (10) ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν.4387/2016.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Σ62/5/28-2-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (9) ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν.4387/2016.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Σ60/3/28-2-2017
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α., ΣΤΟΥΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4254/2014 (Α΄ 85).»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ.40021/οικ.7559/327/20-2-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (6) ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ τ. Ε.Τ.Α.Α.-ΤΟΜΕΑΣ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:24/14-2-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.4387/2016.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:153731/2016/0092/10-2-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ Ν.4387/2016.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:153734/2016/0092/10-2-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 16 ΤΟΥ Ν.4387/2016.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:153726/2016/0092/10-2-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (5) ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ Τ. Ο.Γ.Α. ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4387/2016.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:22/8-2-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ Ν.4387/2016.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ80000/οικ.5547/248/7-2-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (4) ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4387/2016, ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ή ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ή ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΕΙΤΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:19/2-2-2017
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160/20-1-2017
"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 4486/30-12-2016
"ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ 1-1-2017, ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΙΣΘΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ Ο.Γ.Α."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 4483/30-12-2016
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39, ΠΑΡ.9 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/2016.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ80000/οικ.2460/106/20-1-2017
"ΠΑΥΣΗ ΑΠΟ 1-1-2017 ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ "Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π." ΤΑΜΕΙΩΝ, ΤΟΜΕΩΝ, ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 55/18-1-2017
«ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΠΟ 1-1-2017 ΕΩΣ ΤΗΝ 1-1-2020.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 4458/30-12-2016
"ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ Ν.4387/2016 (Α΄ 85)."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 4421/30-12-2016
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 ΤΟΥ Ν.4387/2016, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ Ν.4445/2016.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ.80000/οικ.61647/2212/11-1-2017
"ΠΑΥΣΗ ΑΠΟ 1-1-2017 ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΦΟΡΕΩΝ, ΚΛΑΔΩΝ, ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3/5-1-2017
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ.80000/οικ.61691/2216/30-12-2016
«ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 38 (ΠΑΡ.3) ΚΑΙ 40 (ΠΑΡ.5) ΤΟΥ Ν.4387/2016.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ.80000/οικ.61689/2215/30-12-2016
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2, 7 ΚΑΙ 27, ΠΑΡ.2Α ΚΑΙ Β ΤΟΥ Ν.4387/2016.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ80000/οικ.60273/2197/23-12-2016
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 16 ΤΟΥ Ν.4387/2016.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ80000/οικ.60272/2196/23-12-2016
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν.4387/2016.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ.80000/οικ.60271/2195/23-12-2016
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 14 ΚΑΙ 33 ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.26083/887 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1605/2016).»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ80000/οικ.60258/1471/23-12-2016
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ.80000/οικ.59606/2172/23-12-2016
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ80020/οικ.59590/Δ15.1006/21-12-2016
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ.10043/οικ.58770/1442/19-12-2016
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν.4387/2016 (Α΄ 85)."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:146834/0092/19-12-2016
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.2Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.4387/2016 (Α΄ 85). ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:142036/0092/19-12-2016
"ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 4005/14-12-2016
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50, ΠΑΡ.3 ΤΟΥ Ν.4430/2016.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ80000/οικ.50122/1920/30-11-2016
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ.80000/οικ.48653/1865/30-11-2016
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡ.Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΗΣ ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 ΤΟΥ Ν.4387/2016.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ80020/οικ.52802/Δ15.915/23-11-2016
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ80000/48596/1863/11-11-2016
"ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ε.Φ.Κ.Α., ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α.".
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3514/1-11-2016
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6, 9 ΚΑΙ 10 ΤΟΥ Ν.4387/2016."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:110974/0092/17-10-2016