"ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ."
ΑΘΗΝΑ-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
"ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ."
ΑΘΗΝΑ-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
"ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ."
ΑΘΗΝΑ-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
"ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ."
ΑΘΗΝΑ-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
"ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ."
ΑΘΗΝΑ-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
"ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ."
ΑΘΗΝΑ-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
"ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ."
ΑΘΗΝΑ-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
"ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ."
ΑΘΗΝΑ-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ."
ΑΘΗΝΑ-7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ."
ΑΘΗΝΑ-7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΙΟΥ 2010. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΝΘΟΥΣ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ."
ΑΘΗΝΑ-6 ΜΑΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΙΟΥ 2010. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΝΘΟΥΣ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ."
ΑΘΗΝΑ-6 ΜΑΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΙΟΥ 2010. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΝΘΟΥΣ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ."
ΑΘΗΝΑ-6 ΜΑΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΙΟΥ 2010. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΝΘΟΥΣ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ."
ΑΘΗΝΑ-6 ΜΑΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΙΟΥ 2010. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΝΘΟΥΣ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ."
ΑΘΗΝΑ-6 ΜΑΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΙΟΥ 2010. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΝΘΟΥΣ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ."
ΑΘΗΝΑ-6 ΜΑΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΙΟΥ 2010. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΝΘΟΥΣ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ."
ΑΘΗΝΑ-6 ΜΑΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΙΟΥ 2010. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΝΘΟΥΣ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ."
ΑΘΗΝΑ-6 ΜΑΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΙΟΥ 2010 ΣΑΝ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΛΗΛΑΤΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ."
ΑΘΗΝΑ-3 ΜΑΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΙΟΥ 2010 ΣΑΝ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΛΗΛΑΤΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ."
ΑΘΗΝΑ-3 ΜΑΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΙΟΥ 2010 ΣΑΝ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΛΗΛΑΤΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ."
ΑΘΗΝΑ-3 ΜΑΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΙΟΥ 2010 ΣΑΝ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΛΗΛΑΤΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ."
ΑΘΗΝΑ-3 ΜΑΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΙΟΥ 2010 ΣΑΝ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΛΗΛΑΤΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ."
ΑΘΗΝΑ-3 ΜΑΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΙΟΥ 2010 ΣΑΝ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΛΗΛΑΤΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ."
ΑΘΗΝΑ-3 ΜΑΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΙΟΥ 2010 ΣΑΝ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΛΗΛΑΤΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ."
ΑΘΗΝΑ-3 ΜΑΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΙΟΥ 2010 ΣΑΝ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΛΗΛΑΤΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ."
ΑΘΗΝΑ-3 ΜΑΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΙΟΥ 2010 ΣΑΝ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΛΗΛΑΤΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ."
ΑΘΗΝΑ-3 ΜΑΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΙΟΥ 2010 ΣΑΝ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΛΗΛΑΤΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ."
ΑΘΗΝΑ-3 ΜΑΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΙΟΥ 2010 ΣΑΝ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΛΗΛΑΤΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ."
ΑΘΗΝΑ-3 ΜΑΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΙΟΥ 2010 ΣΑΝ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΛΗΛΑΤΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ."
ΑΘΗΝΑ-3 ΜΑΙΟΥ 2010
"24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΙΟΥ 2010 ΣΑΝ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΛΗΛΑΤΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ."
ΑΘΗΝΑ-3 ΜΑΙΟΥ 2010
"4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ, ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
"4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ, ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
"4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ, ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
"4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ, ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
"4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ, ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
"4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ, ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
"4ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
"4ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
"4ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
"4ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
"4ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
"4ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
"4ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
"4ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
"4ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
"4ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
"4ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
"ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ."
ΘΗΒΑ-20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
"Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ."
ΘΗΒΑ-20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
"ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΛΟΚ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
"ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΛΟΚ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
"ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΛΟΚ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
"ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΛΟΚ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
"ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ."
ΑΘΗΝΑ-9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
"ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Κ.Ε."
ΑΘΗΝΑ-18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Κ.Ε."
ΑΘΗΝΑ-18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
"ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Κ.Ε."
ΑΘΗΝΑ-18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
"ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΘΕΜΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009."
ΑΘΗΝΑ-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009."
ΑΘΗΝΑ-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009."
ΑΘΗΝΑ-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009."
ΑΘΗΝΑ-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009."
ΑΘΗΝΑ-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009."
ΑΘΗΝΑ-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΟ ΠΑΝΩ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ."
ΑΘΗΝΑ-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009."
ΑΘΗΝΑ-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009."
ΑΘΗΝΑ-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009."
ΑΘΗΝΑ-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ κ.ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΟΚΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Σ.Η.ΔΗ.Κ.Ε.Κ.-Π.Ε.Ο."
ΛΕΥΚΩΣΙΑ-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΘΕΜΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Σ.Η.ΔΗ.Κ.Ε.Κ.-Π.Ε.Ο."
ΛΕΥΚΩΣΙΑ-24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ Σ.Η.ΔΗ.Κ.Ε.Κ.-Π.Ε.Ο. κ.ΑΝΤΩΝΗ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κ.ΘΕΜΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ."
ΛΕΥΚΩΣΙΑ-24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

"ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ κα ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΥ."
ΛΕΥΚΩΣΙΑ-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

"ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Σ.Η.ΔΗ.Κ.Ε.Κ.-Π.Ε.Ο. ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ."
ΛΕΥΚΩΣΙΑ-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΝΤΙΝΟ ΡΟΒΛΙΑ."
ΑΘΗΝΑ-17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΝΤΙΝΟ ΡΟΒΛΙΑ."
ΑΘΗΝΑ-17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΝΤΙΝΟ ΡΟΒΛΙΑ."
ΑΘΗΝΑ-17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΘΕΜΗΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΝΤΙΝΟ ΡΟΒΛΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ."
ΑΘΗΝΑ-17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΝΤΙΝΟ ΡΟΒΛΙΑ."
ΑΘΗΝΑ-17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ."
ΑΘΗΝΑ-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ."
ΑΘΗΝΑ-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ."
ΑΘΗΝΑ-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ."
ΑΘΗΝΑ-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
"Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΘΕΜΗΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ."
ΑΘΗΝΑ-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

"ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ."
ΑΘΗΝΑ-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

"ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ."
ΑΘΗΝΑ-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

"Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΘΕΜΗΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ ΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ."
ΑΘΗΝΑ-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

"Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΘΕΜΗΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ ΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ."
ΑΘΗΝΑ-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009