"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΤΗ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:962/28-9-2011
"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:215/18-2-2011
"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:695/30-6-2010
"ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.:430/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:374/12-4-2010
Το πλήρες κείμενο του καταστατικού της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκε στο 37ο Καταστατικό - Οργανωτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. στις 27 Απριλίου 2009.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. 2009
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ: 430/2010
"ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1093/15-7-2009
"ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 37ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:832/15-5-2009
Το πλήρες κείμενο του καταστατικού της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκε στο 33ο Καταστατικό - Οργανωτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. στις 29 Νοεμβρίου 2004.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 2005
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ: 2608/2005
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. 2002
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ: 7011/2002