ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Δ.Κ.Υ. (ΠΡΩΗΝ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1377/1-6-2017
«ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)-ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Ο.Π.Α.Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Δ.Κ.Υ. (ΠΡΩΗΝ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017.»
ΑΘΗΝΑ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (39) ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/2016. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ, ΠΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΑΠΟ 13-5-2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ή ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν.4387/2016."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Σ50/19/14-11-2016
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (22) ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97 ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ε.Τ.Ε.Α."
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:T01/652/18/12-7-2016
"ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ Α.Φ.Μ., ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Ο.Π.Α.Δ. ΚΑΙ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. ΤΟΥ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:2169/1-7-2016
"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ο.Π.Α.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1757/1-6-2016
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ (Ν.4354/2015)."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Μ07/19/25-1-2016
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Ε3 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Ε ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄)."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ.80000/54411/1797/30-11-2015
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (47) ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΝΕΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ή ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α. ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Α20/251/48/12-10-2015
"ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ, ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΚΑΙ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:A11/142/16-6-2015
"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.)-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Ο.Π.Α.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015."
ΑΘΗΝΑ-2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
"ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ τ. Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ."
ΑΘΗΝΑ-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (66) ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 248 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4281/2014."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Α20/251/77/9-12-2014
"ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.) ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΚΤΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3863/2010."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Ε40/877/9-12-2014
"ΕΓΥΚΛΙΟΣ (65) ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4305/2014."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΜΟ7/55/4-12-2014