ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Α.)

"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97 ΤΟΥ Ν.4387/2016."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:100984/7-7-2016
"ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97 ΤΟΥ Ν.4387/2016, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ80020/οικ.22104/Δ15.405
"ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 96 ΤΟΥ Ν.4387/2016, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α. ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ80020/οικ.26308/Δ15.476/30-6-2016