ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΥΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΒ3Α/Φ115/οικ.24616/9-6-2017
"ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:8291/26-2-2013
"ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.7913/21-2-2013
"ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΑΙ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Δ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Δ. (ΗΠΕΙΡΟΥ 38-ΑΘΗΝΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1048/3-9-2012
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.34611/3-8-2012
ΝΟΜΟΣ 4075/2012 (ΑΡΘΡΑ 37 ΚΑΙ 44-ΠΑΡ.4)
"ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 89/11-4-2012
"ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Φ.80000/οικ.32115/2009/28-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ 1-1-2012 ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α. ΚΑΙ Ο.Π.Α.Δ. ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3010/29-12-2011)."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1135/10-4-2012
"ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 96/31-1-2012
"ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:536/23-1-2012
"ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3100/30-12-2011
"ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ 1-1-2012 ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α. ΚΑΙ Ο.Π.Α.Δ. ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 3010/29-12-2011
"ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.Φ.90380/25916/3294/3-11-2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2456) ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3008/29-12-2011
"ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2456/3-11-2011
"ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Κ.Π.Υ.) ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)."
Φ.ΕΚ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2456/3-11-2011