Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Σχέδια Εντύπων-Οδηγίες για τις Αρχαιρεσίες των Συλλόγων-Μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ 46ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 23, 24, 25 ΚΑΙ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1019/9-11-2017
«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 46ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 23, 24, 25 ΚΑΙ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:850/29-9-2017
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ 46ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 23, 24, 25 ΚΑΙ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:972/27-10-2017
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 52 ΤΟΥ Ν.4446/2016) ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΟΤΙ ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:694/24-8-2017
ΝΟΜΟΣ 4446/2016 (ΑΡΘΡΟ 52)
«ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΤΕΛΗ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ, ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4270/2014 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 240/22-12-2016
«ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 337/14-2-2012
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1000/2-11-2017
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ (ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8: ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9: ΣΧΕΔΙΟ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΔΙΕΤΗ Ή ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ.
«ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.: 430/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.»
feedback
x