Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Σχέδια Εντύπων-Οδηγίες για τις Αρχαιρεσίες των Συλλόγων-Μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ 48ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 3, 4, 5 ΚΑΙ 6 ΜΑΪΟΥ 2022.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:419/22-11-2021
 
«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 48ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 3, 4, 5 ΚΑΙ 6 ΜΑΪΟΥ 2022.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:391/2-11-2021
 
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ 48ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 3, 4, 5 ΚΑΙ 6 ΜΑΪΟΥ 2022.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:415/18-11-2021
 
«ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1577/8-5-2018
 
«ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.: 430/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.»
 
«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.»
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ.
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ.
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ.
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ.
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ (ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8: ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9: ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10: ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 
feedback
x