Σχέδια Εντύπων-Οδηγίες για τις Αρχαιρεσίες των Συλλόγων-Μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ 46ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 23, 24, 25 ΚΑΙ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1019/9-11-2017
 
«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 46ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 23, 24, 25 ΚΑΙ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:850/29-9-2017
 
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ 46ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 23, 24, 25 ΚΑΙ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:972/27-10-2017
 
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 52 ΤΟΥ Ν.4446/2016) ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΟΤΙ ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:694/24-8-2017
 
ΝΟΜΟΣ 4446/2016 (ΑΡΘΡΟ 52)
«ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΤΕΛΗ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ, ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4270/2014 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 240/22-12-2016
 
«ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 337/14-2-2012
 
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1000/2-11-2017
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ.  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ.  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ.  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ.  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ (ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8: ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9: ΣΧΕΔΙΟ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΔΙΕΤΗ Ή ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ.  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10: ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Νέο!!
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11: ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Νέο!!
«ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.: 430/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.»  
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1133/18-12-2017
 
«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.»
ΑΘΗΝΑ-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017