Τελευταία Νέα
 
 

10/08/2017  

«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:27202/9-8-2017

 

10/08/2017  

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Η ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2939/2001.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:683/10-8-2017

 

07/08/2017  

«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 96 ΤΟΥ Ν.4461/2017.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ80020/34576/Δ15.537/7-8-2017

 

07/08/2017  

«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ (4-8-2017) ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥΣ» ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Σ.Ε.).»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:677/7-8-2017

 

01/08/2017  

ΝΟΜΟΣ 4484/2017
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/881 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 110/1-8-2017

 

31/07/2017  

ΝΟΜΟΣ 4483/2017
«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΥΕΤΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.-ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 107/31-7-2017

  
  
Παρατάξεις της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.
 
Δ.Α.Σ. - Ο.Τ.Α. 

Α.Σ.Κ. - Ο.Τ.Α.
 

Δ.Α.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.
 

A.ΚΙ.Σ - Ο.Τ.Α.
 

Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.
 
www.flickr.com